Shk Shabbir Yamani Letter

[Page 1]
SSYKagazPg1

‘Baad as-salaam al-faakhir ila as-sinw il-azeez, ash-Shaikh az-zaki al-fatin al-mausoom be-zi ilm, mo’ino da’wat il-haq, Bhai Shaikh Abdulhusain bhai bin al-hadd al-maajid al-muqaddas Miyansaheb Ibrahim Moinuddin al-Yamani, hafezahu Allaho ta’ala. Min mauze’ Zanzibar ila mauze’ Mumbai.
(Faakhir salaam na ba’ad, maara pyaara bhai, aqalmand hushyaar shaikh, je ‘ilm na saheb si olkhai chhe, ‘Haq ni Da’wat na yaaridain’, Bhai Shaikh Abdulhusain Bhai, muqaddas shaikh Miyansaheb Ibrahim Moinuddin al-Yamani na dikra, Khuda ehne hifazat ma raakhay. Zanzibar si Bombay taraf.)
E’laam ke haahona (yahaan) behamdillah ta’ala wa be-barakaate doa-e Dai-l-asre wa’l-heen Sayyedna wa Maulana Abul-Qaidjohar Mohammad Burhanuddin, ataal Allaho baqaa’ah ush-shareef ila yaum id-deen, khairaat shaamilaat chhe, barakaat waafira kaamila chhe. Ayzan hunaaka (vahaan bhi) hasay.
Al-Maula al-ajal al-akram Mazoon-e-Dawat al-Gharra’ Sayyedi wa Maulai Khuzaima Bhaisaheb Qutbuddin ataal Allaho baqaa’hu sh-shareef hazrat aaliya imamiya ashraq Allaho anwaaraha ma sajadaat ‘uboodiyya araz karay chhe ane doa vaaste araz guzaare chhe.
Deegar al-Mawla al-ajal al-‘Allama Fakhr ul-Mavazeen (TUS) ye aa saal Huzure Aala Sayyedna al-Dai al-ajal al-Min’aam (TUS) na amre aali si Mombasa ma Ashara mubaraka ‘aqd farmaaya. Majlis ul-‘azaa ma ajab shaan si Aale Mohammad na ‘uloom na la-qeemat jawaahir nichaavar kida, jaano ni pyaas ne bujhaavi didi, sagla ne sayro-sayraab kari dida. Taraze bayaani, usloob ane adaa who shaan nu hatu ke sagla ne ghani hairat thai gai, har tabaqa na logo ehni fehem na mutabiq bayaan samjhi sakta tha, ane sagla ne ghani lazzat aawti hati…


[Page 3]
SSYKagazPg3
Baawanma Dai Aqa-e-giraami shams-ud-doat-il-mutlaqeen Sayyedna Mohammed Burhanuddin TUS na azeem ush-shaan ane aali maqaam nu bayaan miraaran (vaaramvaar) zikar farmaawta, ke kaya shaan na maula chhe, mo’jezaat na saheb chhe – aayaat bayyenaat zaahir karay chhe, din raat mumineen ni fikar karay chhe, ane sagla na maraafiq (khayr-khwahi) vaaste tamheed farmaave chhe. Doao na saathe ghani mhoti inaayat farmaave chhe, ane lailan wa nahaaran (raat ane din) mumineen ne doao ni barakaat si nawaazi raya chhe. Yeh sagli zikaro kari ne Huzurala TUS na haq ma ghani ane ghani doao farmaawta, ane shukur karta huwa em bayaan karay ke apan Khuda ni ne’mat no shukur kariye chhe ke Khuda Ta’ala ye apne aa shaan na Maula ataa keeda chhe…’