haji bhi khoob paani niklay chhe

Mazoon maula ni doa mustajaab chhe. Mara Bawaji (mhotta kaka) ek farmer chhe, Mazoon maula ehna farm per padhaara (2009 ma) ane maara kaka na dikra Kaidbhai ye araz kidi ke “Maula maara farm par paani ni ghani qillat (kami) chhe, maari fasal baraabar grow nai thati. Mein ye sochu chhe ke well khodaavi daw pun samajh nai parti kahaan si vadhaare paani aawse.” Toh Kaidbhai ye Maula ne araz kidi, aap ye farmaayu ke jahaan mein ye namaaz paraavi woh jagah par well khodaavo. Kaidbhai ye aam-aj kidu. Ghanu-j paani niklu. Well khodaavi ne 5 varas thai gaya chhe ane haji bhi itnu paani chhe, koi vaar kami natthi thai; fasal shaandar ugay chhe, ane haji organic vegetables bhi ugaavanu chaalu kidu chhe.

[Contributed by Rummana Ezzi on 15 Mar 2014]