Fakhr-ul-Mavazeen

Fakhr-ul-Mavazeen Sayyedi Khuzaima bhaisaheb TUS ni mubarak zikar:

Viladat-1359H
Misaq-1373H
Haddiyyat- 1377H
Laqab- 1377H
Mazoon nu sharaf- 1385H

51ma Dai na mahal ma apna 52ma Dai na Mazoon Saheb ni mubarak viladat tarikh 29mi Rabi-ul-Akhar 1359H mutabiq 5 June 1940 AD na roz thai hati. Ae pachhi 1373H ne Maulana-al-Muqaddas fi A’la Illiyyeen ye aapno misaq lido. Ae pachhi Maulana Amir-ul-Mumineen ni viladat ni raate, taarikh 13 Rajab-ul-Asab 1377H waaz ni majlis ma haddiyyat thai ane ej samay Qutbuddin na laqab si sarfaraaz kida. Aapni mohtarama maa saheba nu naam Aamenah Aaisaheba chhe.

Apna Sayyedi Mazoon Saheb jyare naahnpan thi-j Mazoon-ud-Dawat na rutba ma aawnaara hoi em naahni umar thi-j niraali shaan zaahir karta raya hata. Parhezgaari ane deendaari, ej aap naamdar ni zindagi no pavitra maqsad rayelo chhe. Apna aa Mazoon Saheb ye Maulana-al-Muqaddas Sayyedna Taher Saifuddin SahebRA ni dar-ek reete khidmat bajaava na kaarya ne potani ruhaani manzil banaavi lidi hati.

Sayyedna Taher Saifuddin SahebRA ni ruhaani taalim ane mohabbat bhari tarbiyat melwi Sayyedi Khuzaima Bhaisaheb naahnpan thi lai jawaan thata gaya. Deeni ilm ma teo kaamil thai gaya. Etlu-j nai, duniyawi shikshan ma pun Sayyedi Khuzaima Bhaisaheb ye jawlant kaarkirdi haasil kari ane Psychology “manas shaastra” na vishay ma te khoob-aj praveen banya. Juda juda shetra na manaso na swabhav, emni ruchiyo, emna vichaar, prawaho na undaan ma utarwani teo maharath melwi gaya. Aa umdaa gyaan ni siddhi thi teo manav samasyao no ukel bau sahaj reete kari shake chhe. Etluj nahi, samay na vehen ne anuroop juda juda tabakao na manaso ni jarooriyat shu hoi chhe, emni samasyao kewi hoi chhe, teo pan apna Sayyedi Mazoon Saheb ne spasht khayaal aavi jai chhe. Ane manavmaatra ni bhalai maate teo atyant kushaagrabuddhi ane dil thi ae disha ma khoob-aj rachnaatmak kaarya karwa shaktimaan bane chhe.

Duniyawi shikshan na raste aap Mazoon SahebTUS B.A. thayela chhe-ane aap Saheb ye khaas pasand karelo vishay Psychology chhe-jema aap Saheb ye sanad melwi chhe-ane aap naamdar ni waazo ma haqeeqat ne birdauti duniyawi daleelo no pan paar nathi hoto-Psychology ane Logic (mantik) apna aa Saheb jaroori hoi tya tya aapna bayaan ma jaran wahavi de chhe. Suhaamni kitab ni kala pan aap naamdar ye hastakat kari chhe.

Maulana-al-Muqaddas ne Sayyedi Khuzaima Bhaisaheb upar khaas apaar prem hatu. Mohta bhaage pravaas ma saathej raakhta hata. Ane te etle sudhi ke jyare Maulana-al-Muqaddas Colombo ni safar par padharya hata, te waqte Sayyedi Khuzaima Bhaisaheb ne Typhoid (muddati tao) howa chhata saathe lai lida hata. Maulana-al-Muqaddas Sayyedi Khuzaima Bhaisaheb ne potani nazar thi door khaserta nota.

Naamdar Mazoon Saheb Sayyedi Khuzaima Bhaisaheb nu wyaktitva niralu chhe. Waatcheet karwani ladhan anokhi chhe. Koini saame jowani reet, samay sar na smit ye bija sau karta juda tari aave chhe. Ane waaz karwani paddhati, shaili, hau-bhau, ye sau kai Sayyedna Taher Saifuddin jewaj chhe, awaaz ma pan faraq nathi. Jyare Sayyedi Mazoon Saheb Khuzaima Bhaisaheb waaz farmave chhe tyare deeni kitabo na hawalao no prawah wahi jai chhe. Sachot daleelo ae apna Mazoon Saheb no hisso chhe. Teo je vishay upaade chhe, teni chhanawat atyant khoobi purwak kare chhe.

Maulana-al-Muqaddas Sayyedna Taher Saifuddin Saheb jemni upar atyant vaahl darshyauta hata ae Shehzada Saheb, Mazoon Saheb Sayyedi Khuzaima Bhaisaheb ye pratham waaz Hijri sann 1380 ma Udaipur khaate kari.

Jara vichaar kari jo, maatra 22 varas ni umar chhe, ane Moharram ni waaz ni khidmat ne anjaam aapi rahya chhe, aa maatra 22 varas ni umar ma deeni ilm thi susajj ane duniyawi shikshan thi pan sarbhar ehwa apna Mazoon Saheb Sayyedi Khuzaima Bhaisaheb Dai na pratinidhi tareeke Imami masnad par besi gaya ane waazo toh ehwi farmavi ke tamaam mumineen na dilo roohani masarrat thi tar thai gaya. Yaqeen ma umero thai gayo.

Udaipur ma waaz farmava baad apna aa naujawan Sayyedi Mazoon Saheb ae 2 vaar Dohad ane Indore ma pan Moharram ni waazo farmavi. Aa waazo itli azeem-us-shaan hati ke saambhalnara sau mumineen ne tej wera yaqeen thai gayu ke aa waazo koi aavi raila mahaan marataba no saar pukari rahi chhe.

Sayyedi Mazoon Saheb ae Dohad ilaka ni safar kari hati. Te waqte karaamat ni hadd sudhi pohcheli ehwi shanaat na jalwa dekhaarya hata. Dohad ni aa shaandar safar no ehwaal “Sonal Safar” naame pragat thayo hato.

Aap naamdar Mukasir-e-Dawat Sayyedi Saleh Bhaisaheb Safiyuddin na sangaate Rasul Husain (S.A.) par zareeh mubarak besaarwani khidmat ma Iraq thi Misr padharya hata, ane tya jai zareeh mubarak besaarwani paakizah rasam ma Sayyedi Mukasir Saheb ni saatho saath kaamyab kaamgiri bajavi hati.

Mazoon na martaba ma Jumoa- taareekh 17 mi Shabaan 1385H mutabiq taareekh 10 December 1965 AD nu mubarak divas Dawat-e-Hadiyah na itihaas ma khoob aj jaajarmaan hato, te barakat vanta divase 52 ma Dai-al-Mutlaq Dr. Sayyedna Mohammed Burhanuddin Saheb TUS ye itlaaq na dhani thawa baad no, vaajib ane farz ganato pehlo misaq lido. Aa etihaasik roohani majlis ma Sayyedna Mohammed Burhanuddin Saheb TUS ye Mazoon-ud-Dawat na aala rutba ma Aali Maqam Sayyedi Khuzaima Bhaisaheb Qutbuddin Saheb TUS ne qayam farmavane elaan farmavyu.

Aa jaaheraat saamaltaaj tamaam mumineen ni aankho Sayyedi Mazoon Saheb Khuzaima Bhaisaheb na noorani chehra upar mandaai gayi. Aatli jawan umar ae Dawat no aa ati jawabdaari bhariyo roohani oddo Dai-uz-Zaman TUS taraf thi inayat thata aapna aa naujawan Mazoon Saheb galgala thai gaya hata. AA RUTBO ATI MAHAAN CHE ANE EHNI AZAMAT GHANI VISHESH CHE, te Sayyedi Mazoon Saheb Sayyedi Khuzaima Bhaisaheb TUS na ilm ma hoi, aap naamdar ae dheer gambheerta dhaaran kari hati. Dai-uz-Zaman TUS taraf thi thaili nawazish na shukriya ma aankho ma thi aansuo vahi rahya hata.

Sayyedi Mazoon Saheb no noorani chehro jota, je mumineen mohti umar ae pohchi chukela chhe, emni aankho ma Maulana –al-Muqaddas Sayyedna Taher Saifuddin Saheb ni jawani ni umar no chehro vali faryo. Teo mano-man kehwa laagya ke aa naujawan Mazoon Saheb Sayyedna Taher Saifuddin ni jawani na samay na aabe hoob naqshaa chhe.

AZEEM JAWABDAARI: 52ma Dai Sayyedna wa Maulana Mohammed Burhanuddin SahebTUS 1388H ma Haj ni mubarak safar ae padhaarya hata. Dai-uz-Zaman na aali shaan martaba par viraajmaan thawa baad aap Maula ni aa pratham Haj ni adaai hati. Maulana ni tehnaat ma tamam Hudood Kiram pan hata. Te waqte naamdar Sayyedi Mazoon Saheb TUS na haath mubarak ma Bharat Khaatenat Dawat na tamaam umoor ni tavalli ni azeem jawabdaari Dai-uz-Zaman ye suprat kari hati. Ane naamdar Sayyedi Mazoon Saheb ye anokha andaaz thi potane suprat kareli jawaabdariyo adaa kari hati.

Aa arsaa darmiyan aj 1389H ma naamdar Sayyedi Mazoon Saheb TUS ae Ashara Mubarak ni waazo Mumbai ma Saifee Masjid ma farmavi hati. Waazo tamaam mumineen ma anhad maqbool rahi-waaz no time sawaar na 9:30 no hato. Parantu ekdam vehli sawaar thi mumineen bairo harol ni jagah melwa maate aavi jati hati. Aej pramane mumineen bhaio pan waaz na time thi bau agau masjid ma aavi jata hata. Mumbai ni Saifee Masjid (Gurrat-ul-Masajid) tamaam bharchak thai jati hati. Naamdar Mazoon Saheb Khuzaima Bhaisaheb Qutbuddin TUS takht par viraajman thata hata-ane mumineen ni aankho ma Maulana-al-Muqaddas Sayyedna Taher Saifuddin Saheb no jalwo ane jalaal saame aavi jato hato-andaaze bayaan itle ke bayaan karwani chhata aabe hoob Maulana-al-Muqaddas Sayyedna Taher Saifuddin Saheb na jewij chhe-etluj nahi awaaz ma pan aej taaseer ane aej ranko chhe. Aap naamdar ne Maulana-al-Muqaddas “al valad-ul-ahab” na naam thi yaad farmauta hata.

ZAEEM-US-SHABAAB: – Qaum na jawano ne ekatrit kari deeni ane duniyawi dishao ma bhala kaarya karwani yojna na Sayyedi Khuzaima Bhaisaheb praneta chhe ane tena anusandhaan ma “Hasanat-ul-Eid-iz-Zahabi” na waqte “Shabab-e-Eid-iz-Zahabi” ni sanstha Maulana-al-Muqaddas ye qaim farmavi hati. Aa sanstha na teo Saheb sardar chhe. Aa “Shabab-e-Eid-iz-Zahabi” ni shakhao anek shehro ma vujood ma aavi chukeli chhe. Sau thikaane na shabab “jawano” mazhabi ane saamaajik karyaao umda pane anjaam aapi rahya chhe.

Sayyedi Mazoon Saheb Khuzaima Bhaisaheb haqqeqat thi sarbhar, ehwa kalpana sheel lekhak pan chhe. Aap naamdar ye “Qaidah Saifiyah” naame ek Qaido tasneef karyo chhe. Jema Arabic baarakhari na tamam moor aksharo thi shuruat kari Maulana-al-Muqaddas ni shanaat ne jaahir karta anuroop shabdo na sarjan karya chhe. Aa “Qaida Saifiyah” ma ajab aqeedat thi haqeeqato ne vani lidi chhe. Sayyedi Mazoon Saheb ne Dawat ni umdi Philosophy no pan kitlo umdo abhyaas chhe, te aa “Qaida Saifiyah” ma jaahir thai rahyo chhe. Gadya (Prose), Upraant Padya (poetry) ma pan Sayyedi Mazoon Saheb Khuzaima Bhaisaheb khoob aj shakti dharave chhe. Fatemi saahitya ne anuroop qasidao ane noha aap naamdar ye tasneef farmavya chhe. Maulana-al-Muqaddas Sayyedna Taher Saifuddin Saheb ni rehlat upar dard bharyo noho tasneef karyo hato, ae noha ma dili jazbaat no daryo vahi rahyo chhe. Ae noho pragat thai chukyo chhe. Shehzada Saheb Sayyedi Mazoon Saheb Khuzaima Bhaisaheb Dawat na tamam khaatao ma pratham thij ras leta rahya chhe. Etluj nai pan qaum na vividh vargo no sampark saadhi sau koini samasyao no abhyaas kari te bhoomika upar doroni pan aapta rahya chhe.

Aap naamdar ni shaadi Rasul Hudood Sayyedi Ibrahim Bhaisaheb Zainuddin Saheb na nek dukhtar Sakina Baisaheba saathe thai chhe. Aapni pehli dikri ni viladat Hasanat-ul-Eid-iz-Zahabi na moka par thai hati. Te prasadda anusaar ae dikri nu naam Maulana-al-Muqaddas Sayyedna Taher Saifuddin Saheb ae “Bazat-un-Tahera” ane “Raudat-ul-Eid-iz-Zahabi” ata’a farmavyu hatu. Aap naamdar ni biji dikri nu janam Sayyedna Mohammed Burhanuddin Saheb TUS ye ae nek dukhtar nu naam Bazat-un-Saifiyah-Mehmooda nawazish karyu hatu. Farzando ma 2 dikra ane 4 dikrio Allah Ta’ala ye ata’a kidi chhe.

Apna aa naujawan Sayyedi Mazoon Saheb Janab Khuzaima Bhaisaheb Qutbuddin Saheb TUS sada salaamat raho, aabad raho, ane Maulana Mohammed Burhanuddin TUS na vasila thi tamam mumineen par ne’mat bani raho. Ameen. Sarnamu Saifee Mahal, Powai Road, Malabar Hill, Mumbai- 400006, Phone (O): 266270 (R):383423, graam tahiyat.