Mansoor Yamani’s Sajdas

Late Shk. Saifuddin Qayamali, Hong Kong na mhota ra’ees, Bombay aaya ta, thoro time raya. Masjid ma namaaz vaaste hamesha aave. Mansoor Yamani tivaare Mazoon Maula ni khidmat ma hata. Ehne dekhe ke hamesha sajdo bajaave Mazoon Maula vaaste, to ek vaar kayu ke “Mazoon vaaste sajdo na devai.” Mansoor ye ehne javaab dido, “mein ye mara dadasaheb [Miyasaheb Ibrahim Yamani] ne dekha chhe Mazoon Maula vaaste sajda bajaawta, te si mein bhi bajaaw chhu.”

[As told by Mansoor Yamani]