Shabab: original members

Karachi ma Syedna Taher Saifuddin R.A. na takht nashini ne 50 saal thaya ye mauka par Shabab kayaam thayu. Mazoon Maula TUS ne Za’eem ush-Shabab banaya. Te baad Syedna Taher Saifuddin R.A. Bombay tashreef laya ane yahaan Mazoon Maula TUS yeh Shabab na members nu list araz keedu. India ma Shabab na originally 8 members hata: Abdulhusainbhai Shipchandler, Ebrahimbhai Arsiwala, Moosabhai Rampurawala, Azizbhai Fatehi, Taherbhai Tambawala, Yusufbhai Ganjifrockwala, Mohsinbhai Haji, Fakhruddinbhai Fatehi. Ebrahimbhai Arsiwala ne All India Shabab Secretary banaya. Ebrahimbhai Arsiwala, Azizbhai Fatehi ane Taherbhai Tambawala ne haddiyat same divase thai.

[Contributed by Munirabai Arsiwala, daughter of Shk. Ebrahimbhai Arsiwala in Oct 2013]


Pehli nawjavaano ni sanstha Muqaddas Maula ye Karachi ma qayam kidi. Toh Mumbai na nawjaano jemke Aziz bhai Fatehi ane Mohammed bhai Mama ye bhi araz kidi ke hamay khidmat karwa tayyaar che. Ghana khush thaya aap. Raat ni baithak ma ae logo ye araz kidi ke Maula hamne koi arabi naam farmavo. Tej waqat Maulana ye farmaayu, Shabab ul-Eid iz-Zahabi [Youngsters of the Golden Jubilee]. Logo ye poochhu ke Shabab kaun kevai? Toh Maulana ye famaayu ke 17-35 waras na. Ane pachhi aap ye dictionary mangaavi ane ehma ‘shabaab’ ni umar dekhwanu farmaayu, toh eh dictionary ma na niklu, toh pachhi biji bhaari Akram dictionary mangaavi. Akram ma lakhu hatu ke umar 17-35 waras ni ye shabaab kevai, ke je Maulana ye farmaayu hatu. Ane Mazoon Saheb ne Za’eem ush-Shabab banaya. Ghani khidmat kidi Shabab ye. Shabab ni ziyafato thai, shehrullah ma wajebaat ni ziyafat thai Shabab ni, sabaqo thai Shabab na.

[Contributed by Syedi Mazoon Moula TUS Khidmatguzar in Dec 2013]