Jhaar, vela, taarao sajdo karsay

Mubaarak ane mohabbat-vanto hadiyo, Maula a’zam, humaam afkham ni taraf, je deen na aasmaan ma poonam na chaand ni missal chhe, je na vaaste (ek din) jhaar ane vela ane taarao sajdo karsay, kem ke ehna vaaste [aa aayat chhe] “ane je tamaara paase ne’mat chhe ye khuda na nazdeek si chhe” [aa aayat Surat an-Nehel ni 53mi aayat chhe, je Sayyedna Taher Saifuddin ye Qutbuddin Maula ne alaamat aapi], je Khuda ta’ala no qawl chhe Qur’an ma ane je khuda ni chhe ne’mato, an (ek din) ehna vaaste khuda na ibaad “na’am” kehse, Mazoon ud-Dawat il-Gharraa’ Khuzaima Bhaisaheb Qutbuddin (TUS), maara sayyed, ehna upar maaro jaan, maaru dil ane maaru kaleju qurban chhe.

Maulana Walid ul-Jamee’ no adna ghulaam,

Mohammad ul-Baqir Jamaluddin

[Sayyedna Taher Saifuddin na youngest Shehzada Mohammad ul-Baqir BS ye Mazoon Maula ne kitaab hadiyo kida ehma pehla safa par aa misal ibaarat likhi chhe]