ashara na 3 din pehla farmaan

Ek saal Muqaddas Maula ye 3 din pehla farmayu ke bhai Khuzaima bhai ne Ashara par jaawanu chhe. Bawasaheb ye koi na saathe kehlayu ke bhai ne kaho ke Ashara par jawanu chhe. Aam 3 din ma kem jawanu thai? Farmaan thaya toh padhara aap. Aam shaan hati Maulana Taher Saifuddin na zaman ma.

[Contributed by Shk Shabbir Bhai Yamani on 31 Dec 2013.]