Araz to Aqa Taher

Miyansaheb Fidahusain ne Saattaar ni amaalat mali pachhi thora varas pachhi ghani pareshaani thaava laagi. Shehzada Khuzema Bhaisaheb tivaare ghana chhota hata, Aqa Taher RA na ghanaaj vahla hata. Sagla ne kai bhi kaam ya araz karvi hoi toh Mazoon Maula tus ne kahay. Miyansaheb Fidahusain ye bhi aap na dil ni vaat aa chhota shehzada ne kidi ke yahaan manay ghani bechayni chhe, [Taher Saifuddin] Maula raza farmaavay toh me vatan Rampura chalo jaaw. Mazoon Maula tus ye araz keedi toh Aqa Taher ye Miyansaheb ne bulaavi ne farmaayu ke tu zara bhi fikar na kar. Jaa, kaale tara mehella ma mein aavis. Ane Aqa Taher Saattaar ma mumineen na mehella ma aap julus ma padhaara… Aqa Taher na qadam mubarak ni barakat si aag ma baagh thai gayu.

[Contributed by Nafisa Ben Yamani on 10 Jan 2014]