Ajman no markaz

Mazoon Maula 1992 ma Ajman tashreef lai gaya hata, Dubai ma Ashara pachhi. Vahaan Mohammed bhai Rampurawala ni ziyafat hati. Motor na andar ehye araz kidi Mazoon Maula ne, ke “Hamay 8 varas si koshish kari raya chhe markaz vaaste, haji tak kai thayu nathi. Paisa hoi chhe toh jagah nai hoti ane jagah male chhe toh paisa nai hota. Aqa Maula ma bhi doa ni araz kidi chhe.” Mazoon Maula ye farmaayu ke “hamna su chhe?” Bhai ye kidu ke jagah chhe pun paisa nathi. Ziyafat baad motor ma tashreef raakhi ne Mazoon Maula ye farmaayu, “tamay jagah ni kai vaat karta hata? Chalo mein aaw chhu hamna.” Toh ehye araz kidi, “Maula ekdum andharu chhe vahaan toh.” Mazoon Maula ye farmaayu, “emergency light chhe ne.” Mohammed bhai bada ne bulaya 10-12 motorbike par ane bada ne mokla emergency light lai ne. Mazoon Maula padhaara plot par. Vahaan motor ma tashreef raakhi ne farmaayu, “Jagah ni hadh kitni? Kahaan si kahaan sudhi?” Bhai ye light si bataayu ke kahaan jagah chhe ane kahaan rasto banse, aava jaava vaaste, ane araz kidi ke “Maula aap na qadam mubarak thai jai aa zameen par.” Mazoon Maula ye farmaayu ke jagah koni chhe? Araz thai ke shi’a ni jagah chhe. Ehni family Iraq ma chhe, ane Iraq war ma saglu khatam thai gayu ehnu, ye em kahay chhe ke mein aa jagah ehne aapu ke je Imam Husain no matam karay. Mazoon Maula ye araz suni lidi. Vahaan si qadam vaaste ehni factory gaya, jahan ehna readymade garments nu kaam hatu. Raate 2.30-2.45 Dubai pocha. Fajere 8.30 aap naashta par tashreef raakhta hata ane Mohammed bhai no phone aayo. Kayu ke “Mazoon Maula ye ghano mhoto mojizo bataayo. Hamna fajer ma woh shi’a no phone aayo hato jeni jagah chhe, ane kahay chhe mein tamnay jagah aapi dau chhu. Manay paisa nai jota. Toh havay Mazoon Maula ma araz karo ke hamay su kariye?” Mazoon Maula ye farmaayu ke tamay sagla yahaan 11.30 am tak aavo. Mazoon Maula ye elogo ne em farmaayu ke banay toh aa jagah Aqa Maula na naam par register thai em karo. Iftetah vaaste bije din vahaan padhaara toh araz thai ke 51st-mo divas hato aap na safar no ke aap yahan jagah par padhaara ane 52nd divas ye iftitah thai. Mazoon Maula ye woh shi’a ne bhi bulaaya hata. Mazoon Maula ye shuru kidu ‘ya sayyed ash-shohadai’ na marasiya si. Matam si-j iftetah kidu.

[Contributed by Mulla Shabbir Bhai Ujjainwala]