Aap Sayyedna Al-Muqaddas ni haykal chho

Ibrahim bhai letter

Baad at-taslimaat wat-taazeemaat ma’at-tehniyaat fi-khidmate al-Maula as-sayyed al-ajal wal-ameer al-malik al-mubajjal Mazoon id-Dawat il-Haq il-Mubeen Sayyedi wa Maulayi Khuzaima Bhaisaheb Qutbuddin tawwal Allaho shareefa umrehi Ila yaum id-deen, min mauze Madras, Abde Sayyedna TUS ane aap no abd az-zaakere le-ehsaanehema fi kulle heen, Ibrahim.

Araz ke misaal adeem ul-misaal (la-javaab) mila. Ala al-ahdaaqe (aankho par) rafe’ kida. Al-Hazrat ul-aaliya zaat-il-anwaar il-mutalaaliya adaamaha Allaho ta’ala ane aap ni safar mubarak ni akhbar likhi farmaavi, ajab aa akhbaar, goya ke roshani chhe, har jagah shaanaat nu zuhoor. Kem na hoi jivaare ke aap khud noor ni khaan (mine) ma si aaya chho. Aap Sayyedna al-Muqaddas fi aala illiyyeen Taher Saifuddin ni nishaani chho, aap ni haikal ane peshaani chho. Khuda Ta’ala aap na saaya ne hamara upar hamesha baaqi raakhe ane aap na mubarak haath par Maulana al-Muqaddas na fuyuzaat ane barakaat ne hamari taraf jaariya saariya raakhe, ye doa chhe. Yaum ul-Eid ni tehniyat fidaagiri na saathe araz karu chhu, ane Eid na pachhi Khuda Ta’ala Maulana ja’alani Allaho fida’ahu ane aap na deed ni Eid naseeb kare ye doa karu chhu.

Biju yahaan behamdillah wa be-doa’ekum al-kaa’ene khairaat wa su’ood chhe. Ayyam mubaraka ba-khoobi tamaam thaya chhe.

Haza was-salaam

29 Sherullah il-Moazzam 1387H