Paachha aavi gaya

Maara bhai ek waqat ghana varas pehle ghar chhori ne chala gaya. Ehne kai ekdum tension hatu toh ae bas nikli ne chala gaya. Sirf manay phone kari ne kayu hatu ke me jaau chu. Tarat maara husband ye Mazoon Maula TUS ne araz kidi. Mazoon Maula ye farmaayu ke kai fikar na karo. Ae ehwi reete gaya hata ke em sochu-j notu ke paachha aawse, hamara ghar ma toh sagla ye ummeed-aj muki didi hati. Pun Mazoon Maula ye tamakkun si jawaab aapo ke fikar na karo, paachha aavi jaase. Mazoon Maula ye kayu hatu ke itna distance ma chhe, ane em-aj itna distance ma hata. Mazoon Maula ni doa si ae paachha aavi gaya.

[Contributed by Sabera bai Gadiwala on 4 Jan 2014]