mein tamay chhu ke tamay mein chho..

A_17 Letter Miyasab ali Mohammad-1 A_17 Letter Miyasab ali Mohammad-2

‘Ba’da tahiyyatin… Pyaara bhai… Miyansaheb Rajab Ali … ni taraf, Hyderabad Dakkan si, abde Sayyedna (TUS)… Ali Mohammad taraf si, guzaarish ke yahaan behamdillahe ta’ala ane be-barakate waliyyehi (AS) wa be-dua’e Maulana al-mannaan (TUS) wa Maulaya Fakhr ul-Mavazeen (TUS) khayraat ane su’ood chhe…

Aapna mizaaj kareem sehat ane salaamat ni kursi par shaad hasay. Aap no hamna tirs (kaaghaz), je moti ni maalao ni misal hato, roshan akhbaar si bhara hata goya ke khoobsurat phoolo chhe, wusool thaya (pocha). Masarrat, kevi masarrat, nu husool thayu. Ae misal ni akhbaar no ek muddat si mushtaaq hato. Kaaghaz ma je akhbar likhi goya kooza (matka) ma darya samaavi dida. Samaavi akhbaar si ek naqsho saamne nazar aavi gayo. Yaqeenan qisam qisam na mahaasin (khoobsurat cheezo) nazar aawta hasay. Chhata Ashara Mubaraka chhe, ehma ibdaa’i noor ni tajalli toh hairat-aj hairat hoy-aj, yaad aave chhe ke Udaipur si Al-Maula al-Akram TUS [Qutbuddin Maula] ye aap ne ek tirs-e muneer(roshan kaaghaz) likha hata barakaat ni zikar ma, tamaam fazlat na saath yahaan barakaat nazar aave chhe. Maulana al-Muqaddas fi-Aala-Illiyyeen no mo’jizo chhe ye misal na awliyaa no toh mahd (paalna) ma si-j ibdaa’i surat nazar aave chhe. ‘Ittaqu firaasat-al-mu’min’ ni misdaaqchhe. Aqa Maulana al-Muqaddas ye har mash’had ma shaanaat bataavi em saabit kari didu ke aa jawhar na vaaste shaan azeem chhe. Maulana al-Muqaddas ye aa Yusuf vaaste ghana saa mahaasin (khoobsurat cheezo) jame’ kari dida. Aap ye likhi farmaayu ke Maulana Taher Saifuddin no jalwo nazar aave chhe. Toh ek zikar yaad aave chhe ke Udaipur ma al-Maula al-Akram TUS no ishfaaq ane qurbat na wajeh si kitnaak asraar bataaya, ehma em bhi farmaayu ke al-Huzoor al-Aala al-Muqaddas ye maaro photo dekhi em farmaayu ke mein bachpan ma Khuzaima si ghano milto-julto hato. Toh Maulana al-Muqaddas na gode ma beve haqeeqi surat si nashwa-numa thaya, ‘ana antum am antum ana, bayenu haqeeqata ma bayni wa qad khafiyat ‘anni’ (mein tamay chhu ke tamay mein chho…) . Beve noor ek-aj chhe ehma zara shak nahi. Mulla Kaaluji Udaipur ma em kahe – ehni zabaan – ke al-Huzoor al-Aala aap ma tamaam majma’ bhari didu chhe. Te waqat aa shaan thi! Fil-haal Calcutta ma ajab bahaar hasay. Aap bhi aa jaleelat al-khidmat si mas’ood thaya. Aap em farmaavta haso ke “ra’aito be-aini fauqa ma kunto asma’u” (mein maara aankh si joi lidu, je sunu hatu ehna karta ghanu vadhaare), pehli waqat mamluk ne khidmat naseeb thai. Aa ibdaa’i rutba na mansib ma aap ne pehlo mauqe fazal thayo. Mamluk ne toh Mumbai ma ain ul-yaqeen hatu ke aap-aj saath ma kahaan bhi tashreef farma thaase, padhaarso.

Al-Maula al-Humaam al-Akram TUS ye Karachi si bhi guzishta saal tirs-e-muneer likhi farmaaya hata ehma thoro mazmoon aap na dast mubarak si likho hato. Em likhi farmaayu ke tamay yaad karo chho, toh hamay bhi tamne yaad kariye chhe. Khuda na logo chhe, “fazkoruni  azkarkum” ye shaan na Maula chhe. Kahaan kahaan ye Maula ni zikar chhe…

Har waqat Maulaya Fakhr ul-Mawazeen TUS ni tasbeeh rahay chhe, neend ma bhi yaad karu chhu. Maara haq ma zaroor doa farmaavi hasay. Ek waqat em taar (telegram) dido hato ke tamaara khat dekhi ne yaad aavo chho. Maulana nu karam chhe ke je na shukur adaa karvaani tawfeeq Khuda Ta’ala ataa kare. Ghana ehsaanaat chhe. Khuda Ta’ala taa-abad umr-e-sharif ne daraaz kare ane fawaa’id qudsaaniyah si hum mamaaleek ne navaaze. Ba’ad al-sajadaat wa al-tasleemat doa vaaste iltemaas chhe. Kaaghaz no jawaab likhaai. Wassalaam. tarikh 24/01/1386 H.

[Miyansaheb Ali Mohammad no kaaghaz, aap na bhai Miyansaheb Rajab Ali ne, je ma ‘Fakhr ul-Mawazeen” Qutbuddin Maula ni zaikar karay chhe.]