Indore 1383 letter (53ma Dai)

Baad as-sajadaat il-uboodiyya,

Fil-hazrat il-imamiyyat it-tayyebiyyat it-taheriyya, Allah ehni izzat ane baha’ ne ziyada karjo, ane ehni roshni ane ta’eed ne ziyada chamkaawjo, Min ahqare abeedekum – kaash ke mein aap na juti no khaak hotay – Saifuddin Mulla Taherali, ye bey haath jori ne ane aap na mubaarak qadam choomi ne araz karay chhe ke: As-Sayyed ul-ajal wal-humaam ul-mubajjal Shehzada Khuzaima Bhaisaheb Qutbuddin tawwal Allaho umrahu ush-sharif Indore ma tashreef laaya. Mumineen ane muminaat na bakht chamki gaya, hamara naseeb aasmaan na upar baland thai gaya.

Moharram ul-haraam ni biji tareekh vaaz shuru kidi, vaaz ma woh shaan zahir kidi, goya ke takhat na upar Huzuraala TUS jalva afroz thaya hoi. Vaaz ni tamaam shaano shaukat Huzuraala TUS na jivi-j. Jonaar ye joi lidu ane sunnaar ye suni lidu ke Sayyedna ad-Dai al-ajal TUS ye potana aa be-nazeer Shehzada ne hum-shakal banaavi dida…

Yahaan tak shaanaat nu zuhoor thayu ke sagla mumineen ane mumenaat na muh si besaakhta aa kalemaat nikalta ke aap 53 ma Dai chhe.

[Letter written by Saifuddin Bhai Mulla Taherali to Sayyedna Taher Saifuddin after Qutbuddin Maula ashara in Indore, 1383; a picture of this letter is given in the Seerat section.]